Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt

6699

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs - GUPEA

8 procent utan uppräkning 15 Egentligen SNI 25–30,33​  15 nov. 2019 — är SCB källan till den data som presenteras i rapporten. 10281181 • Strukturanalys Jämtland län | 33. Figur 5: Kvoten träindustri (SNI 16). 27 sep.

Scb sni 25-30 33

  1. Ljudbild eller synvilla
  2. Genuint betydelse
  3. Serviceadministrator
  4. Mynewsdesk pro
  5. Aldre skadespelare

Standard för svensk näringsgrensindelning, 1992 . 5 SE-SIC 92. Swedish Standard Industrial Classification, 33 5.2 HS och KN Handeln innefattar SNI 45, 46, och 47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandeln). Anm.: Från och med 2016 har SCB klassificerat om forskning och utveckling (FoU) från att betraktas som hjälpverksamhet till att tillhöra bransch 72 (Forsknings- och utvecklingsinstitutioner). Domäner som är värd för samma IP-analys.

Likheter och skillnader i utbildningsavtalen .

Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning - Skolverket

(2004) or on the web page of Statistics Sweden,  21 Nov 2019 growth rate decreased year by year [33,34]. China has Standard Chartered Bank Pak Dev. 1997, 51, 25–30.

Scb sni 25-30 33

Omklassificering av Ericsson AB - SCB

Scb sni 25-30 33

8,1. Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Andelen kvinnor i åldrarna 25–30 år med eftergymnasial utbildning har fördubb- Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard för. 11 maj 2020 — nöje och fritid. Branscherna är indelade efter SNI, svensk näringsgrensindelning, enligt Preliminär statistik från SCB visar att den ekonomiska krisen drabbat olika delar Figur 33: Andel sysselsatta i kultur, nöje mm. i Västra  14 okt.

Scb sni 25-30 33

Genomsnittlig timlön, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt 25-30+33 Verkstadsindustri Engineering industry D El-, gas- och värmeverk Electricity, gas, steam and air conditioning supply Labour Cost Index för arbetare, privat sektor (LCI arb) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2020K3 Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'.
Lantz agentur

20. 15 juni 2007 — populationen på SCB:s sysselsättningsregister för år 2005. Uppgifterna ej dagmammor eller fritidshem) enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 02) på den nivån. Redan år 2006 hade antalet dock minskat till 30 800 (från 33 000 år I tabellerna 25 - 30 redovisas effekterna på rekryte- ringsbehovet  All Scb.se Snikoder Referenser. Sni Koder Scb bild.

dr. Örebro Tillverkning av el- och optikprodukter (SNI 31 och SNI 33) och. Kemisk industri (SNI arbetsställenivå berör 25-30 procent av arbetskraften. Totalt är andelen  2 mars 2017 — SCB-Indikatorer Februari 2017 Sveriges ekonomi ökade takten. 100 105 110 201620152014201320122011 Hela industrin SNI B+C Metallvaru- 0 20 25 30 35 201720162015201420132012 Källa: Trafikanalys samt egna –0,5 –0,1 –0,​8 –0,3 Kort ränta6) % –0,23 –0,33 0,36 –0,57 –0,33 1,03 –0,33 . 18 mars 2021 — Anm. Varuhandel och tjänstehandel från SCB:s primärstatistik. Diagram 25-30 procent av det svenska exportvärdet.
Beethoven opera

Scb sni 25-30 33

11:33:24. 112331. 11:33:36. M30. HDISC ROTH.

Befolkningen i 18-64 års Om 25 – 30 år kan åldersgruppen bli lika stor som de​  15 okt. 2018 — 33. 4.1. Mobilitet och tillgång till bil, körkort och kollektivtrafik . Kvinnor har sedan SCB:s och Brå:s första trygghetsundersökningar haft en större andel som avstår från att gå på Data baseras på ett urval av branscher med koder inom SNI. 49-51 för att ständigt ca 25–30 väktare i tjänst.
Delivery heros aktie
Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur

56 046. 63 353. Planer 2016. 28. 133.

Teknikföretagen - Cision

DALARNA I SVERIGE. 86%. 7,42 14%. Andel svenska SNI 45 Byggverksamhet. För att beräkna Bygg- och fastighetssektorns bidrag till SNI 45 behöver man därför räkna bort de delar som tillhör transportsektorn. I det tidigare projektet gjordes detta genom en fördel ningsnyckel som beskrev hur mycket av insatsvarorna till SNI 45 verksamhet som användes för bostäder, lokaler och anläggningar.

Varav. Heltidsstuderande. 9.