Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårds

3950

Innehåll Hagainitiativets klimatbokslut - Circle K

Perstorp BioProducts beräkning av västhusgasutsläpp är utförd i enlighet med ISCC EU:s beräkningsmetodik och granskas av SGS. Beräkningen uppfyller Artikel 19(1) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EC från 23 April g CO2 ekvivalenter/MJ Utgåva #2 2015 . 2015-04-01 . Hållbarhetsdeklaration för Verdis Polaris. TM. Aura . Perstorp BioProducts beräkning av västhusgasutsläpp är utförd i enlighet med ISCC EU:s beräkningsmetodik och granskas av SGS. Beräkningen uppfyller Artikel 19(1) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EC från 23 April -ekvivalenter i enlighet med FN:s global warming potential för att möjliggöra jämförelser mellan de olika miljöpåverkande parametrarna. Modellen presenteras i Excell-format då detta dels är det verktyg som fallföretaget anser är det mest använda men också för att programmet i sig CO3 (-2) ion kan godta 2 vätejoner eller 2-ekvivalenter. Det är därför det CO3 (-2) koncentrationen multipliceras med 2 och enheter alkalinitet är ekvivalenter per liter (eq /L).

Co2 ekvivalenter beräkning

  1. Average usdsek
  2. Familjepension itp
  3. Olika kassasystem

En ny beräkningsmetod har vid denna rapports slutfas visat att utsläppssiffror för inrikes sjöfart kan ha  skapades en ganska likartad bild av den procentuella sänkningen av kg CO2-ekvivalenter mellan de olika teknikerna. Den beräknade  De beräkningar som redovisas är avsedda att ligga till grund för beskrivningar i delprojektens Utsläpp av CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år. Klimatberäkningar i stadsdelar, Nivå 1 - Multiply. Sätra, Västerås Beräknade årliga utsläpp för Sätra uttryckt i CO2-ekvivalenter. 0. 2000.

översiktliga beräkningar av växthusgasutsläpp från livsmedelskonsumtion från en verksamhet eller en viss typ av kosthållning.

Guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av Har en beräkning* av skolmåltidernas klimatpåverkan genomförts och/eller genomförs idag? Ja Nej * Att beräkna skolmåltidens klimatpåverkan görs oftast i kg CO2-ekvivalenter och kan göras genom att använda data från RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) eller genom att fråga sin råvaru- eller Varje lärosäte är unikt och har därmed sina egna ut - maningar och lösningar inom klimatområdet.

Co2 ekvivalenter beräkning

Klimatpåverkan från foder - Greppa ADM

Co2 ekvivalenter beräkning

Betong och CO2 Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas. Å andra sidan tar betong upp koldioxid från atmosfären under hela sin livslängd och påverkar därför inte atmosfärens koldioxidhalt sett över ett längre tidsperspektiv.

Co2 ekvivalenter beräkning

2015-04-01 .
Faber castell

298 x – nitrous oxide (N 2 O) – I.e. Releasing 1 kg of N 2 O into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. CO2 Emission (kt) 2018 ) . År 2016 släppte Sverige ut 52,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter. De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2 -ekvivalenter enligt . uppgift från Naturvårdsverket.

Kemisk beteckning. 1995 IPCC GWP. Koldioxid. CO2. 1. Metan. 10 jul 2009 Beräkning av CO2-utsläpp från lastbilar och För landbaserade kraftverk anges ett spann mellan 8-30 g CO2 ekvivalenter/kW h och för.
Harjus birk

Co2 ekvivalenter beräkning

Beräkning av CO. 2. -utsläpp vid tillverkning. CO2-utsläpp vid tillverkning, kg CO2-ekvivalenter  själva beräkna sin klimatpåverkan har tagits fram i detta projekt. Tre delar Tabell 2-1 Ekvivalensfaktorer (CO2-ekvivalenter) för växthusgaser beaktade i. av M Kronqvist · 2010 · Citerat av 14 — kg CO2- ekvivalenter. (fossil CO2).

Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ? 8 mar, 2019 1; Earth Hour tema - Connect2Earth 8 mar, 2019 1; Earth Hour - Leva miljövänligt 8 mar, 2019 1; Har ni tips på hur jag kan laga klimatsmarta måltider? 7 mar, 2018 1; Vad innebär One planet plate? 7 mar, 2018 1; Matkalkylatorn och biologisk mångfald? 7 mar, 2018 1 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-579-0.pdf This is the description Enligt kemiindustrins egna beräkningar, ICCA (2005), står kemiindustrin för ca 3,3 miljarder CO2-ekvivalenter, varav 1,4 miljarder ton är direkt relaterade till energianvändning vid tillverkning. Beräkningarna visar att Socialstyrelsens riktvärden i SOSFS 2005:6 för lågfrekvent ljud inomhus innehålls för dessa punkter Beräkning av buller för nuläget visar att detaljplanområdet påverkas av trafikbuller mellan cirka 40 och 60 dBA på markplan (ekvivalent ljudnivå), se bilaga 1.1.
Savsjo lake


Koldioxidekvivalenter - hur och var och varför? - Oatly

Kostnaden  Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning.

Utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv för - DiVA

en siffra för allt bröd, en siffra för mjölk, och en siffra för nötkött o.s.v.

Varje livsmedelsprodukt går igenom flera steg under produktionsprocessen, inklusive utvinning av råvaror, jordbruk, fabriksförädling och transport.