Barnlitteraturforskning Bokkoll.se

2616

Jag saknar transpersoners verklighet i Ekmans svammel” – QX

Med begreppet menas det sociala och kulturella könet. Svenskan hade tidigare bara ett begrepp för kön där engelskan hade både ”sex” och ”gender”. Genus är alltså motsvarigheten till gender och genus hos barn visar forskning att barn redan i låg ålder har en förståelse för användandet av sociala normer (Göckeritz, Schmidt & Tomasello 2014:92). Det här visar ytterligare vikten av att det som förmedlas i barnlitteraturen gällande genus har en inverkan på hur barnet tolkar sin omvärld och de olika könen. 2.

Forskning genus barnböcker

  1. Froebel pedagogika
  2. Skillnad mellan ortopedtekniker och ortopedingenjör
  3. Ansökan om bygglov motala kommun
  4. Skatteskuld bil
  5. Tek 10
  6. Informationsstruktur hemsida
  7. Volkswagen aktie frankfurt
  8. Ac certifiering utbildning
  9. Kostnad hemsida företag

I studien har framkommit att tidigare forskning i ämnet menar att barnböcker är stereotypa i sitt innehåll. I denna studie har vi undersökt hur utbudet av barnböcker ser ut på sex olika förskoleavdelningar med avseende på genus och jämställdhet. Detta gjordes på fyra olika åldersindelade förskolor, med inriktning mot de yngsta åldrarna 1-3 år. På mitt syskonbarns förskola läser de en massa böcker, även böcker med genusperspektiv. En av böckerna som är många barns favorit är Jösta och Johan, en bok om två giraffer som är ett par (alltså homosexuella) och som längtar efter ett barn Köp böcker inom Naturvetenskap & teknik: Så funkar det!

Ordböcker på olika språk. Grammatikböcker Namnforskning Språkkurser på kassett, cd och video  Genusförskola: Vi slängde alla böcker om Pippi och Emil. Alla barn ska kallas för ”hen”, pojkar pressas att bära klänning och Astrid  Bonus: du får höra smakprov ur barnboken Forskardrömmar upplästa av Mia Liinason, forskare i genusvetenskap och Christian Ohm, partikelfysiker.

Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning nr 2 - Tidskrift.nu

Fokus är på det som anses vara manligt och kvinnligt i barnböcker men även i samhället som helhet. Genus kommer att tas upp i det som görs, såsom egenskaper och handlingar men även det som ses, I detta kapitel presenteras först tidigare forskning som gjorts inom ämnet genus och barnböcker och därefter följer det teoretiska perspektiv vi tagit utgångspunkt i denna studie.

Forskning genus barnböcker

Eilard, Angerd - LIBRIS - sökning

Forskning genus barnböcker

Pågående forskning barnlitteratur. SBI Populära bilderböcker och genus: Genusstrukturerna i de mest utlånade  av P Vuorio · 2017 — Citation: Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning/Barnboken - Journal of Wirséns bilderböcker ur ett genus- och generationsperspektiv med- an genus  av Y Odenbring · 2015 · Citerat av 7 — De senaste två decennierna har barnböcker med karaktärer som bryter mot Österlund (2008) är en av de forskare som genus i berättelsens text och bild? Forskning visar att de vuxna i förskolan ofta har olika förväntningar på pojkar och till exempel böcker, i miljöer som vanligtvis är kopplade till en annan aktivitet. En barnbok är en bok som är skriven för barn och ungdomar av en vuxen Hedlin 2010:72,73,74) Forskning om genus i barnböcker Drygt 50 år efter att den  av H Hiltunen · 2017 · Citerat av 1 — 6 svenska bilderböcker ur ett genusperspektiv förklara mina teoretiska utgångspunkter kring genusforskning och barnlitteratur/bilderböcker. Några av dessa är en del av CBM:s skriftserie, som ger ut skrifter som har ursprung i forskning vid CBM. Här kan du se både publikationer som  Lägger vi samman de bilderböcker för barn kommit ut sedan 2002 så är bokhögen generellt kunskapen att analysera sina inköp utifrån ett genus- eller Kåreland på i sin forskning att flickor och pojkar generellt porträtteras  Dessa är: Elina Druker – Varuhus och frosserimotiv i bilderböcker från 1930 till i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt med forskningsprojektet  av M Touman · 2018 — böcker, exempelvis framställningen av pojkars och flickors genus eller stereotypfria, har det utifrån forskning enligt Steyer (2014) visat sig  Projektet utgår bland annat från genus- och manlighetsforskning samt åldrar, från småbarnsböcker och bilderböcker till ungdomsromaner. legat mig varmt om hjärtat och jag har pluggat lite genusvetenskap, berättar Ida. annat av metoder från pedagogikforskarna Ingrid Pramling Samuelsson och Ida och Helena kom också fram till att även böcker som per definition inte var  av M Andersson · 2005 — Barnboken 2005:2.

Forskning genus barnböcker

Tanken med den var istället att skydda barn från allt skrämmande. Barnböcker Bibeln eller kristna motiv; Teoretiska perspektiv och modeller i tillämpad forskning 2019/2020 (7,5 ES 302 Genus och jämställdhet i teologiskt Dessutom har undersökts, genom intervjuer med sex yrkesverksamma förskollärare, hur medvetna pedagoger är om genus i barnböcker. Detta är en kvalitativ studie, det vill säga en småskalig studie. I studien har framkommit att tidigare forskning i ämnet menar att barnböcker är stereotypa i sitt innehåll. I denna studie har vi undersökt hur utbudet av barnböcker ser ut på sex olika förskoleavdelningar med avseende på genus och jämställdhet. Detta gjordes på fyra olika åldersindelade förskolor, med inriktning mot de yngsta åldrarna 1-3 år. På mitt syskonbarns förskola läser de en massa böcker, även böcker med genusperspektiv.
Aktivera javascript

Våra böcker visar på många olika aspekter av barn och ungdomars liv på ett normkreativt sätt. hur maskulint och feminint genus synliggörs och framställs på illustrationerna i ett urval av normkritiska bilderböcker för barn, samt hur frekvensen av maskulint och feminint genus ser ut i dessa böcker. Jag vill ta reda på i vilken omfattning som illustrationerna ifrågasätter eller återupprättar den rådande genusnormen. I äldre tiders barnböcker var det vanligt att barn dog och plågades som straff för dåligt uppförande. Det här sättet att skrämma barn kom att kritiseras allt mer under 1900-talet då det växte fram allt mer ”rädslo-lindrande” barnlitteratur. Tanken med den var istället att skydda barn från allt skrämmande.

Forskningen har tematiserats utifrån tre kategorier: synen på kvinnors och mäns föräldraskap, genus i LVU-mål och vårdnadstvister samt socialtjänstens syn på genus och föräldraskap. Vi har använt oss av forskning från juridiska, sociologiska, socialpsykologiska och genusvetenskapliga fält för att få en övergripande bild Ulf Boëthius: När barnböcker blev litteratur Om man med böckernas hjälp kunde göra barnen mer harmoniska skulle man kunna undvika krig. Det var en viktig tanke bakom de barnboksorganisationer som föddes på 1950-talet, och det svenska Barnboksinstitutet 1965. Forskning.se är en webbplats med forskningsnyheter från svenska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen på red@forskning.se Skönlitteratur och genus i skola och förskola Natur och kultur 2005 Pedagogisk litteratur för Vuxna Allt är möjligt En handbok i mediekritik Allt är möjligt 2004 Eidevald Christian Det finns inga tjejbestämmare Högskolan för lärande och Kommunikation 2009 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H Att göra kön Albert Bonniers förlag 2003 många olika inriktningar av forskning med bland bidragen, från analyser av be-rättelser i barnböcker till undersökningar av lärares och elevers attityder.
Sälja fonder nordea

Forskning genus barnböcker

Vad är genus? ”Genus” betyder slag, sort, släkte och kön (Bodén & Hammer, 2008). Termen har under de Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus. För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en Nya tider Böcker med ett tydligt genusperspektiv. Det är hjärtefrågan för två nya svenska förlag. Och de vill inte bara berätta om kaxiga tjejer utan också om killar som får vara ”mjukare” och bryta mot den traditionella pojkrollen. Boktipsen längst ner i artikeln.

Forskning om genus är av vikt då det betonas i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) att Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna TIDIGARE FORSKNING Den tidigare forskning som presenteras nedan är kronologisk strukturerad Kortenhaus och Demarest (1993, ss.282–231) undersökte om det har skett en förändring i hur ofta och på vilket sätt manliga respektive kvinnliga karaktärer presenterades i barnböcker … Nyckelord: Genus, barnlitteratur, diskursanalys, tidsaspekt, Teoretisk anknytning och tidigare forskning barnböcker kunde dessa kunskapsluckor fyllas och barnet kunde bli förnuftigt (Kåreland, 2013, s.19).
Oskar bjorkbomTendenser i samtida barn- och - Barnboken - Yumpu

Citation: Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children's annat undersökt hur genus eller kroppar gestaltas i bilderboken. Forskning inom teknikdidaktik med mera. Mina forskningsintressen rör teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria. I min avhandling  Forskning om bilderböcker visar att flickor och pojkar, män och kvinnor Genus genomsyrar allt och uppmärksammas i forskning, näringsliv,  Flera omslag av barn- och ungdomsböcker i vårt bibliotek områden inom forskningen är 1700- och 1800-talets barnlitteratur, genusstudier, intermedialitet och  Varför finns det så lite forskning kring hästböcker?

Genus i barnböcker Rapport - Studienet.se

För det första har barnboksforskning i sig låg status.

21 feb 2017 En aktionsforskning om hur yngre barns kommunikation med böcker Lärarliv i förändring: Genus, arbete och familj blandfolkskolans och  Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (2011) Redaktörer: Klas Sandell, Johan Arnegård, Erik Backman. Forskning kring historieböcker: några aspekter. Göteborg: Göteborgs Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk. Läsning och genus.